Ảnh hưởng của tuồng Kinh đối với tuồng miền Bắc

Tuồng Huế xưa

.Từ thời các chúa đến các vua nhà Nguyễn nghệ thuật tuồng chẳng những được các vua chúa yêu thích mà còn được khuyến khích, đầu tư, tạo mọi điều kiện cho phát triển. Dưới triều Nguyễn tuồng được coi là quốc kịch. Từ năm 1687 khi chúa Nghĩa ( Nguyễn Phúc Trăn) chọn Phú Xuân để định chính dinh thì Huế đã trở thành một chốn đế kinh của đất Đàng Trong. Huế thực sự trở thành trung tâm chính trị, kinh tế và văn hóa của cả nước khi triều Nguyễn chọn Huế làm kinh đô của nước Việt Nam rộng lớn, từ năm 1802 đến 1945.

Từ khóa: tuồng miền Bắc , tác phẩm điện ảnh, kỹ thuật sân khấu, chuyển thể văn học, nghệ thuật thứ 7, kiến thức điện ảnh, diễn viên nổi tiếng

pdf 9 trang | Chia sẻ: tailieu_cdk | Ngày:30/08/2013 | Lượt xem:145 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận