Bài 7 - Văn hóa ứng xử với môi trường xã hội

1. Nguồn gốc của văn hóa Chăm :
Ảnh hưởng của Ấn Độ : về tín ngưỡng,
tôn giáo, kiến trúc, điêu khắc, nghệ
thuật…
Nguồn gốc bản địa : chất dương tính
trong tính cách Chăm.
Ảnh hưởng của văn hóa khu vực Đông
Nam Á : khuynh hướng hài hòa âm
dương, có phần thiên về âm tính.

Từ khóa: văn hóa ứng xử, ứng xử với môi trường xã hội, ứng xử với xã hội, ứng xử giữa các nền văn hóa, bài giảng về ứng xử văn hóa, nền văn hóa

ppt 31 trang | Chia sẻ: tailieu_cdk | Ngày:05/09/2013 | Lượt xem:192 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận