Bài giảng Quản trị Hành chánh văn phòng - Võ Thiện Chín

Nội dung Bài giảng Quản trị Hành chánh văn phòng bao gồm những vấn đề chung về văn phòng, các loại hình văn phòng ở nước ta hiện nay, quản trị văn phòng, thu thập thông tin và xây dựng chương trình công tác của cơ quan, hoạch định các cuộc họp, các chuyến đi công tác của cơ quan và lãnh đạo cơ quan, lễ tân và nghi thức Nhà nước, kỹ thuật soạn thảo một số văn bản hành chính thông dụng và hiện đại hóa văn phòng.

Từ khóa: Hành chính văn phòng, Quản trị Hành chính văn phòng, Kỹ thuật soạn thảo hợp đồng, Thư ký văn phòng, Nhân viên văn phòng, Quản trị văn phòng

pdf 63 trang | Chia sẻ: tailieu_cdk | Ngày:28/08/2014 | Lượt xem:141 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận