Bài giảng Tâm lý học giao tiếp - TS Cao Xuân Liễu

Bài giảng Tâm lý học giao tiếp nhằm mục đích giúp sinh viên tiếp cận một số kiến thức nền tảng và chuyên sâu về tâm lý học giao tiếp như: khái niệm chung về giao tiếp, quá trình giao tiếp, các nguyên tắc, phương tiện, phong cách, kỹ năng giao tiếp,... Từ những nội dung đó, sinh viên biết cách áp dụng tri thức về tâm lý học giao tiếp vào thực tiễn cuộc sống, tiến hành một số bài tập thực hành cũng như hình thành và xây dựng các kỹ năng giao tiếp hiệu quả, nâng cao kỹ năng giao tiếp cơ bản.

Từ khóa: Tâm lý học giao tiếp, Bài giảng Tâm lý học giao tiếp, Kỹ năng giao tiếp, Quá trình giao tiếp, Phương tiện giao tiếp, Phong cách giao tiếp

ppt 61 trang | Chia sẻ: tailieu_cdk | Ngày:29/11/2014 | Lượt xem:182 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận