Bài giảng về Giao tiếp phi ngôn ngữ

Cùng nắm kiến thức trong bài giảng về "Giao tiếp phi ngôn ngữ" thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: khái niệm phi ngôn ngữ, sức mạng thông điệp, hiệu quả khi thuyết trình, đặc tính của phi ngôn ngữ, các loại phi ngôn ngữ,...

Từ khóa: Nghệ thuật nói chuyện, Vai trò của giao tiếp, Quy tắc ứng xử, Cách giao tiếp tốt, Giao tiếp phi ngôn ngữ, Kỹ năng giao tiếp phi ngôn ngữ

pdf 24 trang | Chia sẻ: tailieu_cdk | Ngày:31/03/2015 | Lượt xem:336 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận