Bản thảo Âm nhạc và phương pháp dạy học âm nhạc cho học sinh Tiểu học - ĐH Sư Phạm Hà Nội

Tài liệu nhằm giúp sinh viên xác định vai trò giáo dục của âm, nêu được những đặc điểm về khả năng cảm thụ và hoạt động âm nhạc của học sinh tiểu học. Đồng thời phân tích, đánh giá được những phương pháp dạy học âm nhạc, hiểu biết về nội dung chương trình và cấu trúc của sách giáo khoa bộ môn ở trường. Nội dung môđun tài liệu này gồm: Một số vấn đề chung, phương pháp dạy học hát, phương pháp dạy phát triển khả năng âm nhạc, phương pháp dạy tập đọc nhạc, thực hành soạn giáo án và tập dạy tiết âm nhạc tiểu học.

Từ khóa: Phương pháp dạy âm nhạc, Dạy nhạc tiểu học, Giáo án âm nhạc tiểu học, Kỹ năng dạy nhạc, Giáo dục âm nhạc, Âm nhạc ở tiểu học

pdf 72 trang | Chia sẻ: tailieu_cdk | Ngày:29/08/2014 | Lượt xem:278 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận