Câu hỏi ôn tập : Vai trò của đảng cộng sản đối với giai cấp công nhân

Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là phạm trù cơ bản nhất, xuất sắc nhất của CNXH khoa học. Phát hiện ra sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là một trong những cống hiến vĩ đại nhất của Chủ nghĩa Mác. Trước sự khủng hoảng và sụp đổ của CNXH ở Đông Âu và Liên Xô, nhiều người đã bộc lộ sự dao động và hoài nghi về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. Các phần tử cơ hội, xét lại và các thế lực thù địch đã lợi dung để tuyên truyền nhằm phủ nhận sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhận và chủ nghĩa xã hội.

Từ khóa: đề cương triết học, đảng cộng sản, giai cấp công nhân, chủ nghĩa xã hội, câu hỏi ôn tập, mac- lê nin

doc 18 trang | Chia sẻ: tailieu_cdk | Ngày:14/09/2012 | Lượt xem:131 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận