Chuyên đề quản lý xã hội

Xã hội là một hệ thống các hoạt động và các quan hệ của con người có đời sống kinh tế - văn hóa chung cùng cư trú trên một lãnh thổ ở một giai đoạn phát triển nhất định của lịch sử.
2. Quản lý
Quản lý là sự tác động liên tục có tổ chức, có ý thức hướng tới mục tiêu của chủ thể nhằm đạt được hiệu quả tối ưu so với yêu cầu đặt ra.

Từ khóa: công tác xã hội, quản lý xã hội, quan hệ con người, xã hội học, chủ nghĩa xã hội, kinh tế văn hóa

doc 40 trang | Chia sẻ: tailieu_cdk | Ngày:05/09/2013 | Lượt xem:163 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận