Ebook Chơi nhạc Blue bằng đàn Guitar - NXB Mỹ thuật

Nếu bạn có kiến thức cơ bản về hợp âm thì sẽ rất có ích trong việc tìm hiểu Ebook "Chơi nhạc Blue bằng đàn Guitar" này được dễ dàng hơn. Ebook đề cập kỹ thuật chơi chính và chơi nhịp đúng cách với các thành phần cần thiết như quay lại, luyến ngắt, luyến nốt, và rung. Tất cả các kỹ thuật được minh họa bằng đoạn nhạc mẫu xác thực và củng cố bằng tối thiểu một bản độc tấu nhạc Blue nhịp 12.

Từ khóa: Chơi nhạc Blue bằng đàn Guitar, Kỹ thuật chơi Guitar, Nghiên cứu chơi Guitar, Kiến thức nhạc lý, Hướng dẫn chơi Guitar, Tài liệu chơi Guitar

pdf 80 trang | Chia sẻ: tailieu_cdk | Ngày:28/08/2014 | Lượt xem:216 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận