Ebook Đắc nhân tâm.

Cùng đối diện với một tình huống nhưng mỗi người lại có một cách đối xử khác nhau, tại sao lại có sự khác nhau như vậy? Và làm như thế nào để biết cách xử lý tình huống một cách tốt nhất mời các bạn tham khảo Ebook Đắc nhân tâm.

Từ khóa: Đắc nhân tâm, Kỹ năng sống, Kỹ năng mềm, Bí quyết xử thế, Cách đạt được thành công, Quy tắc thành công

pdf 86 trang | Chia sẻ: tailieu_cdk | Ngày:31/03/2015 | Lượt xem:372 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận