Ebook Làm chủ vận mạng (Những câu chuyện cổ phật giáo mang tính giáo dục) - NXB Văn hóa thông tin

Ebook "Làm chủ vận mạng (Những câu chuyện cổ phật giáo mang tính giáo dục)" giúp mọi người phá tan được tư tưởng đổ lỗi cho số phận, luôn dùng mãnh tinh tấn vươn lên, bởi vận mạng thật ra bao giờ cũng nằm trong chính bàn tay tạo dựng của mỗi chúng ta.

Từ khóa: Lời hay ý đẹp, Học làm người, Triết lý cuộc sống, Kỹ năng sống, Làm chủ vận mạng, Triết lý phật giáo

pdf 162 trang | Chia sẻ: tailieu_cdk | Ngày:31/03/2015 | Lượt xem:444 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận