Ebook Nhạc lý nâng cao thực hành - NXB Âm nhạc

Ebook "Nhạc lý nâng cao thực hành" do NXB Âm nhạc ấn hành sẽ tiếp theo tập "Nhạc lý căn bản thực hành". Ebook này được phát triển và bổ sung thêm các kiến thức, mà người học đã được tìm hiểu trong nhạc lý căn bản thực hành: Quãng, hợp âm, âm giai... và một số vấn đề mới như: Giai điệu-tiết tấu-hòa âm, âm thức, xác định âm thể và chuyển hợp âm trong một bản nhạc...

Từ khóa: Âm nhạc Việt Nam, Nhạc lý nâng cao, Thực hành nhạc lý, Kiến thức thanh ca, Kiến thức nhạc cụ, Học thanh nhạc

pdf 126 trang | Chia sẻ: tailieu_cdk | Ngày:28/08/2014 | Lượt xem:260 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận