Ebook Phương pháp học xướng âm: Tập 1 - NXB Giao thông vận tải

Với cuốn sách Phương pháp học xướng âm tập 1 này trình bày nội dung về các nhịp lấy đà, gam do trưởng tự nhiên, trọn một quãng tám, gam la thứ tự nhiên,... Mời các bạn đón đọc.Gam la thứ

Từ khóa: Học xướng âm, Phương pháp học xướng âm, Kinh nghiệm học xướng âm, Tự học xướng âm, Nhịp lấy đà, Gam la thứ

pdf 193 trang | Chia sẻ: tailieu_cdk | Ngày:03/09/2014 | Lượt xem:223 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận