Ebook Tự đặt hợp âm cho đàn Guitar và Organ: Tập 2 - Sơn Hồng Vỹ

Trong Ebook Tự đặt hợp âm cho đàn Guitar và Organ tập 2 này chúng ta sẽ đi sâu nghiên cứu kỹ các phần: Giọng và cấu tạo một ca khúc. Tất nhiên càng tiến cao kiến thức càng nhiều, bài tập đa dạng phức tạp hơn.
Đăng nhập để bình luận