Ebook Ứng dụng CNTT trong giảng dạy âm nhạc trường Cao đẳng Sư phạm - NXB ĐHSP

Ebook Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy âm nhạc trường Cao đẳng Sư phạm cung cấp cho người dạy một số kiến thức cơ bản trong việc giảng dạy môn âm nhạc. Nội dung của cuốn sách có kết cấu gồm 8 chương trình bày về: tổng quan về âm nhạc và công nghệ thông tin, kỹ thuật chép nhạc, kỹ thuật thu âm, biên tập âm thanh, công cụ trình chiếu phần mềm Microsofl Powerpoint 2003, soạn giảng điện tử môn âm nhạc, giáo trình điện tử môn âm nhạc.

Từ khóa: Giảng dạy âm nhạc, Dạy âm nhạc, Phương pháp dạy nhạc, Kiến thức âm nhạc, Kỹ thuật chép nhạc, Kỹ thuật thu âm

pdf 221 trang | Chia sẻ: tailieu_cdk | Ngày:29/08/2014 | Lượt xem:252 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận