Giáo trình Kỹ thuật bảo quản tài liệu

Giáo trình Kỹ thuật bảo quản tài liệu gồm các phẩn: Lời giới thiệu, lập kế hoạch, môi trường, tác nhân phá hoại, kho tàng, chuyển dạng tài liệu, qui trình bảo quản nhằm cung cấp đến đến bạn đọc các kiến thức, hiểu biết, kỹ năng cơ bản trong công tác bảo quản tài liệu.

Từ khóa: Kỹ thuật bảo quản tài liệu, Qui trình bảo quản, Nghiệp vụ thư viện, Công tác bảo quản, Môi trường bảo quản tài liệu, Lưu trữ tài liệu

pdf 1216 trang | Chia sẻ: tailieu_cdk | Ngày:30/12/2014 | Lượt xem:176 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận