Giáo trình môn Kỹ thuật đồ họa

Giáo trình môn Kỹ thuật đồ họa tập trung vào 2 vấn đề chính như sau: Trình bày các thuật toán vẽ và tô các đường cơ bản như dường thẳng, đa giác, đường tròn, ellipse và các đường conic. Các thuật toán này giúp cho sinh viên có thể tự mình thiết kế để vẽ và tô một hình nào đó. Nội dung thứ hai đề cập đến đồ họa hai chiều và đồ họa ba chiều bao gồm các phép biến đổi Affine, windowing và clipping, quan sát ảnh ba chiều qua các phép chiếu, khử các mặt khuất và đường khuất, thiết kế đường cong và mặt cong.

Từ khóa: Kỹ thuật đồ họa, Giáo trình Kỹ thuật đồ họa, Đồ họa ba chiều, Phép biến đổi Affine, Thiết kế đường cong, Đồ họa máy tính

pdf 160 trang | Chia sẻ: tailieu_cdk | Ngày:28/08/2014 | Lượt xem:136 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận