Giáo trình Phương pháp dạy học mỹ thuật - Tập 2

Học phần II–môn phương pháp dạy học Mỹ thuật là sự nối tiếp của nội dung học phần I. Học phần II bao gồm các nội dung: lập kế hoạch bài học; đánh giá kế hoạch bài học; chuẩn bị và cách thức sử dụng, khai thác đồ dùng, phương tiện dạy học… Các bạn có thể tham khảo giáo trình để xây dựng môn học.

Từ khóa: Giáo trình mỹ thuật tập 1, Dạy học mỹ thuật, Nghệ thuật hội họa, Tác phẩm mỹ thuật, Tài liệu mỹ thuật, Phương pháp dạy học mỹ thuật

doc 56 trang | Chia sẻ: tailieu_cdk | Ngày:28/08/2014 | Lượt xem:197 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận