Giáo trình quản lý chất lượng trang phục

Quản lý chất lượng trang phục có vai trò rất quan trọng trong toàn bộ quá trình tổ chức sản xuất của một doanh nghiệp may. Công tác quản lý chất lượng trang phục không chỉ bao gồm các yêu cầu cần đạt được của công tác chuẩn bị sản xuất, triển khai sản xuất, mà còn cả công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm. Đặc biệt, từ khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới WTO, việc quản lý chất lượng trang phục lại càng có ý nghĩa to lớn hơn trong việc giúp phần đưa chất lượng sản phẩm ngành may Việt Nam ngang tầm với chất lượng sản phẩm ngành may của các nước trên toàn thế giới.

Từ khóa: giáo trình ngành may, thiết kế trang phục, may công nghiệp, công nghệ may, quản lý chất lượng, kế hoạch sản xuất

pdf 118 trang | Chia sẻ: tailieu_cdk | Ngày:25/09/2012 | Lượt xem:122 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận