Giáo trình Qui trình bảo quản tài liệu

Giáo trình Qui trình bảo quản tài liệu trình bày các nội dung như: Hướng dẫn đóng sách thư viện; làm vệ sinh bề mặt giấy; sửa chữa đồ tạo tác bằng giấy; duỗi và làm phẳng giấy bằng cách làm ẩm; phương pháp bao kín bằng phim pô-li-ét-te sử dụng băng dính hai mặt; cách làm khung và bản lề; lựa chọn và làm việc với người làm công tác bảo quản;... Tham khảo nội dung giáo trình để hiểu rõ hơn về các nội dung trên.

Từ khóa: Qui trình bảo quản tài liệu, Bảo quản tài liệu, Nghiệp vụ thư viện, Kỹ thuật bảo quản, Phương pháp bảo quản, Lưu trữ tài liệu

pdf 121 trang | Chia sẻ: tailieu_cdk | Ngày:30/12/2014 | Lượt xem:188 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận