Giáo trình sơn mài

Chất liệu Sơn mài của chương trình Đại học Sư phạm Mỹ thuật gồm 02 học phần. Nội dung giáo trình Bố cục – Chất liệu Sơn mài chia làm 2 chương: chương 1giới thiệu Nghề Sơn truyền thống: những đồ sơn, làng nghề, kỹ thuật cơ bản của sơn ta và bài tập chép vốn cổ bằng chất liệu sơn mài. Chương 2 khái quát lịch sử ra đời và phát triển của tranh sơn mài, các tác phẩm và họa sĩ tiêu biểu của nghệ thuật sơn mài, tính chất và đặc điểm của tranh sơn mài, phương pháp vẽ tranh sơn mài.
Đăng nhập để bình luận