Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh

Tài liệu tham khảo tóm tắt sơ lược Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh của Bộ giáo dục & đào tạoquan hệ của con người với thế giới xung quanh. Trong thuật ngữ “tư tưởng Hồ Chí Minh”, khái niệm tư tưởng có ý nghĩa ở tầm khái quát triết học. Nghĩa là một hệ thống những quan điểm, quan niệm, luận điểm được xây dựng trên một nền tảng triết học nhất quán, đại biểu cho ý chí, nguyện vọng của một giai cấp, một dân tộc, hình thành trên cơ sở thực tiễn nhất định và chỉ đạo lại hoạt động thực tiễn, cải tạo hiện thực. - Nhà tư tưởng: là người biết giải quyết tất cả những vấn đề chính trị - sách lược, các vấn đề về tổ chức, về những yếu tố vật chất của phong trào không phải một cách tự phát.

Từ khóa: tài liệu học đại học, Tư tưởng Hồ Chí minh, lý luận chính trị, lý luận mac lenin, chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa mac lenin, cải tạo hiện thực.

pdf 255 trang | Chia sẻ: tailieu_cdk | Ngày:14/09/2012 | Lượt xem:149 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận