Giáo trình văn thư

"Giáo trình văn thư" được biên soạn nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, tham khảo của các cơ quan, các tổ chức trong công việc hàng ngày, đồng thời có thể sử dụng làm giáo trình giảng dạy đối với học sinh, sinh viên hệ chính quy và tại chức các trường trung học chuyên nghiệp cũng như cao đẳng. Giáo trình trang bị những kiến thức cơ bản về công tác văn thư như: khái niệm về công tác văn thư, văn bản đi, văn bản đến, văn bản nội bộ, văn bản mật, lập hồ sơ, những thao tác nghiệp vụ cơ bản...từ đó, bạn đọc hiểu về công tác văn thư trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan thương mại.

Từ khóa: Văn thư lưu trữ, Giáo trình văn thư, Công tác văn thư, Văn bản nội bộ, Thao tác văn thư, Văn bản mật

pdf 202 trang | Chia sẻ: tailieu_cdk | Ngày:28/08/2014 | Lượt xem:166 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận