Giới thiệu truyền thông đa phương tiện

Đa phương tiện là kĩ thuật mô phỏng đồng thời và sử dụng nhiều dạng phương tiện chuyển hóa thông tin và các tác phẩm tạo từ các kĩ thuật đó. Thay đổi cấu trúc công nghiệp phát triển không hạn chế, suy xét lại nội dung của quá trình công nghiệp. Thay đổi cách thức tổ chức liên kết ban đầu người ta quan tâm đến cách thức thực hiện hiệu quả, sau đó sản phẩm..

Từ khóa: Chưa có từ khóa.

pdf 53 trang | Chia sẻ: tailieu_cdk | Ngày:25/09/2012 | Lượt xem:131 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận