Gốm Bát Tràng thế kỉ XIV-XIX: Phần 1 - NXB Thế Giới

Phần 1 của cuốn sách Gốm Bát Tràng thế kỉ XIV-XIX có nội dung giới thiệu về lịch sử hình thành và phát triển làng gốm Bát Tràng, quá trình sản xuất đồ gốm Bát Tràng, đặc điểm đồ gốm men Bát Tràng. Ngoài Tiếng Việt tài liệu còn có phần Tiếng Anh và phụ lục giúp người học nắm nội dung một cách linh động nhất.

Từ khóa: Gốm Bát Tràng thế kỉ XIV-XIX, Sản xuất đồ gốm Bát Tràng, Đặc điểm đồ gốm men, Làng gốm Bát Tràng, Đồ gốm men Bát Tràng, Sản xuất gốm

pdf 87 trang | Chia sẻ: tailieu_cdk | Ngày:29/08/2014 | Lượt xem:222 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận