Hướng dẫn dạy và học đàn organ

Tài liệu " Hướng dẫn dạy và học đàn Organ " được biên soạn do yêu cầu đào tạo của trường Cao đẳng Sư phạm Nhạc Họa Trung Ương, đồng thời cũng là do yêu cầu rất cấp bách của phong trào học âm nhạc trong cả nước đang cần có 1 tài liệu dạy và học đàn Organ một cách chính quy, có hệ thống, có tính khoa học và sư phạm.

Từ khóa: học đàn Organ, hướng dẫn học đàn Organ, kinh nghiệm học đàn Organ, cẩm nang học đàn Organ, phương pháp học đàn Organ

pdf 100 trang | Chia sẻ: 01 | Ngày:24/09/2012 | Lượt xem:138 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận