Kế toán Thương mại – dịch vụ

Kế toán Thương mại – dịch vụ là một trong những môn
học chuyên ngành của học sinh – sinh viên chuyên ngành
Kế toán. Để giúp sinh viên có kiến thức chuyên sâu về
hạch toán đặc thù của hoạt động kinh doanh thương mại –
dịch vụ tại các doanh nghiệp, khoa Tài Chính Kế Toán –
Trường Đại học Công Nghiệp TP. HCM xin giới thiệu giáo
trình này.

Từ khóa: giáo trình kinh tế, giáo trình đại cương, hướng dẫn ôn thi triết học, bài giảng kinh tế chính trị, thương mại dịch vụ, wto, giáo dục

pdf 98 trang | Chia sẻ: tailieu_cdk | Ngày:21/11/2012 | Lượt xem:134 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận