Khoa học giao tiếp - ThS. Nguyễn Ngọc Lâm

Thông qua môn học này, bạn sẽ nhận thức được sự cần thiết và tầm quan trọng của truyền thông và giao tiếp, đồng thời đạt được một số kỹ năng nhằm giúp truyền thông và giao tiếp đạt hiệu quả trong các hoạt động xã hội và thực thi nghề nghiệp. Môn học gồm có 9 phần, đề cập đến các nội dung như: giao tiếp có lời, giao tiếp không lời, các kỹ năng trong giao tiếp.

Từ khóa: Khoa học giao tiếp, Giao tiếp có lời, Giao tiếp không lời, Phong cách lãnh đạo, Giao tiếp bằng mắt, Kỹ năng giao tiếp

pdf 175 trang | Chia sẻ: tailieu_cdk | Ngày:28/08/2014 | Lượt xem:145 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận