Lịch sử học thuyết chính trị phương tây cổ đại

Quá trình hình thành, phát sinh, phát triển của tư tưởng phương Tây cổ đại gắn liền với sự ra đời của nền văn minh lớn đó là nền văn minh Hy Lạp cổ đại với chế độ chiếm hữu nô lệ. Vấn đề cơ bản nhất của lịch sử học thuyết chính trị phương tây cổ đại là vấn đề quyền lực và nghệ thuật quyền lực.

Từ khóa: chính trị phương tây, giáo trình học thuyết, triết học phương tây, tư tưởng triết thuyết chính trị, luận văn

ppt 21 trang | Chia sẻ: tailieu_cdk | Ngày:24/09/2012 | Lượt xem:128 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận