LUẬN VĂN: TƯ TƯỞNG CƠ BẢN CỦA TRIẾT HỌC NHO GIÁO SỰ ẢNH HƯỞNG VÀ VẬN DỤNG NHO GIÁO Ở VIỆT NAM

Trung Hoa cổ đại là một trong những trung tâm văn hóa, khoa học và
triết học cổ xưa, phong phú và rực rỡ nhất không chỉ của nền văn minh phương Đông
mà của cả nhân loại.
Trung Hoa cổ đại có lịch sử lâu đời từ cuối thế kỷ III TCN kéo dài đến thế kỷ II TCN
với sự kiện Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Hoa bằng uy quyền và bạo lực, mở
đầu thời kỳ Trung Hoa phong kiến. Trong khoảng 2000 năm lịch sử ấy, lịch sử Trung
Hoa được chia thành 2 thời kỳ lớn:

Từ khóa: luận văn, tư tưởng triết, trung hoa cổ đại, nho giáo , triết học phương Đông, triết học cổ, nho giáo Việt Nam

doc 66 trang | Chia sẻ: tailieu_cdk | Ngày:21/11/2012 | Lượt xem:119 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận