Nghiệp vụ hành chính - NCS.ThS. Nguyễn Nam Thắng

Tài liệu "Nghiệp vụ hành chính" trình bày với bạn đọc một số vấn đề cơ bản về nghiệp vụ và kỹ thuật hành chính, văn bản quản lý nhà nước và kỹ thuật soạn thảo văn bản, tổ chức công tác văn thư, lưu trữ trong cơ quan nhà nước, chương công tác văn phòng của ủy ban nhân dân cấp xã và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước.

Từ khóa: Nghiệp vụ hành chính, Nghiệp vụ văn phòng, Nghiệp vụ văn thư, Công tác văn thư, Quản lý công văn, Kỹ thuật hành chính

pdf 100 trang | Chia sẻ: tailieu_cdk | Ngày:28/08/2014 | Lượt xem:169 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận