Nghiệp vụ văn thư lưu trữ - Hoàng Lê Minh

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã hết sức quan tâm đến công tác Văn thư, Lưu trữ. Đã ban hành nhiều văn bản pháp quy về công tác văn thư, lưu trữ làm cơ sở cho việc tổ chức và hoàn thiện hệ thống quản lý Nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ. Từ đó, công tác văn thư, lưu trữ đã dần đi vào nền nếp, thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, bảo đảm việc phục vụ hoạt động quản lý hành chính nhà nước có hiệu lực, hiệu quả... Giáo trình Nghiệp vụ văn thư lưu trữ trang bị cho người học những kiến thức cơ bản nhất về công tác văn thư.

Từ khóa: Nghiệp vụ văn thư lưu trữ, Quản lý văn thư lưu trữ, Công tác văn thư, Văn thư chuyên trách, Tài liệu văn thư lưu trữ, Bài giảng văn thư lưu trữ

doc 14 trang | Chia sẻ: tailieu_cdk | Ngày:28/08/2014 | Lượt xem:487 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận