Nhạc lý phổ thông

Thể loại âm nhạc là các hình thức biểu hiện khác nhau của các
tác phẩm âm nhạc.Thể loại âm nhạc là các hình thức biểu hiện khác nhau của các
tác phẩm âm nhạc.

Từ khóa: Nhạc lý phổ thông, bài giảng Nhạc lý phổ thông, tài liệu Nhạc lý phổ thông, khoa học giáo dục, bài giảng, khoa sư phạm, nghiệp vụ sư phạm

ppt 33 trang | Chia sẻ: tailieu_cdk | Ngày:30/08/2013 | Lượt xem:175 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận