Quản lý cơ sở vật chất và phương tiện kỹ thuật gíao dục

CSVC và PTKTGD là hệ thống các phương tiện vật chất được huy động vào việc giảng dạy, học tập và các hoạt động mang tính GD khác để đạt được mục đích giáo dục.CSVC trường học bao gồm cả các đồ vật, những của cải vậtchất, môi trường tự nhiên xung quanh nhà trường. CSVC kỹ thuật của nhà trường gồm nhà cửa (phòng học,
phòng thí nghiệm, các phòng chức năng…), sân chơi, các máy móc và thiết bị dạy học, giáo dục.

Đăng nhập để bình luận