Slide bài giảng Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh (18-09-1969) quê làng Kim Liên, Nam Đàn tỉnh Nghệ An. Người được sinh ra trong gia đình nhà nho yêu nước. Thân sinh là cụ ông Nguyễn Sinh Sắc và cụ bà Hoàng Thị Loan. Thời niên thiếu có tên là Nguyễn Sinh Cung,lúc dạy ở Phan Thiết lấy tên là Nguyễn Tất Thành. Giai đoạn đầu hoạt động cách mạng Người lấy tên là Nguyễn Ái Quốc. Sau 1941 lấy tên là Hồ Chí Minh.

Từ khóa: chủ tịch Hồ Chí Minh, cuộc đời hoạt động, tiểu sử bác Hồ, tài liệu về Hồ Chí Minh, đôi nét về Bác Hồ, tuyên ngôn độc lập

ppt 25 trang | Chia sẻ: tailieu_cdk | Ngày:25/09/2012 | Lượt xem:302 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận