Tạp chí Triết học Số 3 (115), Tháng 6 - 2000

Tạp chí Triết học Số 3 (115), Tháng 6 - 2000 gồm các bài viết với các chủ đề sau đây: Đưa Nghị quyết VIII của Đảng vào thực tiễn cuộc sống, kỷ niệm 110 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh, trao đổi ý kiến và giới thiệu sách.

Từ khóa: Tạp chí Triết học, Nghiên cứu Triết học, Nghị quyết VIII của Đảng, Viện Triết học, Chủ nghĩa Mac - Lênin, Chủ tịch Hồ Chí Minh

pdf 63 trang | Chia sẻ: tailieu_cdk | Ngày:25/10/2014 | Lượt xem:128 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận