Tiếng Anh cơ bản TOEFL Preparation

Danh từ đếm được có thể được dùng với số đếm do đó có hình thái số ít, số nhiều. Nó có thể dùng được dùng với a (an) và the. - Danh từ không đếm được không dùng được với số đếm do đó nó không có hình thái số nhiều. Do đó, nó không dùng được với a (an).Một số danh từ không đếm được như food, meat, money, sand, water, đôi lúc được dùng như các danh từ đếm được để chỉ các dạng khác nhau của loại danh từ đó. Danh từ time nếu dùng với nghĩa thời gian là không đếm được nhưng nếu dùng với nghĩa số lần hoặc thời đại lại là danh từ đếm được

Từ khóa: thi tiếng anh bằng quốc tế, kỹ năng học tiếng anh, bí quyết luyện thi tiếng anh, kỹ năng học tiếng anh, đề thi toefl tham khảo, Tiếng Anh cơ bản

pdf 113 trang | Chia sẻ: tailieu_cdk | Ngày:14/09/2012 | Lượt xem:140 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận