Vài nét sơ lược về sự Phát triển của Triết học Trung Hoa

Người đầu tiên đứng lên mở đường cho phong trào là Khổng Tử[1], và ta có thể nói rằng bình minh của triết học Trung Hoa xuất hiện ở nước Lỗ. Trước ông, trong số các nhà quý tộc, các khanh, đại phu, cũng đã có nhiều vị bác học, như Lỗ có Liễu Hạ Huệ, Tấn có Thúc Hướng, Trịnh có Tử Sản, Tề có Án Tử; nhưng họ giàu sang, lại chấp chính, có phương tiện thực hiện lý tưởng của mình nên không cần phải viết sách, mà cũng không có thì giờ để viết, nên không lưu lại được một học thuyết có hệ thống.

Từ khóa: triết học trung hoa, tài liệu triết học, sách triết học, triết học thế giới, các tư tưởng của triết học, bình minh xuất hiện

pdf 184 trang | Chia sẻ: tailieu_cdk | Ngày:20/09/2012 | Lượt xem:123 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận