Việt Nam phong tục - Phan Kế Bính

Cuốn sách "Việt Nam phong tục" của Phan Kế Bính đề cập khá đầy đủ, ngắn gon, xúc tích về phong tục gia tộc, thôn xóm, trong xã hội. Việt Nam phong tục là tư liệu cần thiết để suy cổ nghiệm kim. Mong rằng khi xếp sách lại, người đọc sẽ cảm thấy yêu thiên nhiên, tình đoàn kết giữa người trong một nước.

Từ khóa: Văn hóa học, Việt Nam phong tục, Phong tục tập quán người Việt, Phong tục gia tộc, Phong tục thôn xóm, Văn hóa Việt Nam

pdf 344 trang | Chia sẻ: tailieu_cdk | Ngày:03/09/2014 | Lượt xem:181 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận