Bài giảng Đàm phán trong kinh doanh - TS. Bùi Quang Xuân

Mục tiêu bài giảng nhằm trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về đàm phán trong kinh doanh, giúp người học có khả năng tiến hàng những cuộc đàm phán trong kinh doanh hiệu quả. Mời các bạn cùng tham khảo và nắm kiến thức cần thiết.

Từ khóa: Chiến thuật đàm phán, Kỹ thuật đàm phán, Thương lượng trong kinh doanh, Nghệ thuật đàm phán, Kỹ năng đàm phán hiệu quả, Đàm phán trong kinh doanh

ppt 64 trang | Chia sẻ: tailieu_cdk | Ngày:31/03/2015 | Lượt xem:530 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận