Cách thức tổ chức buổi hợp báo

Mục tiêu tổ chức hợp báo :
Nhằm hỗ trợ cho chiến dịch truyền thông
Xây dựng và phát triển thương hiệu/nhãn hiệu
Cải thiện hay làm thay đổi nhận thức của KHMT đối với thương hiệu/nhãn hiệu
Phát triển tối đa các hiệu ứng truyền thông chạm đến cảm xúc của KHMT
Đăng nhập để bình luận