Cẩm nang kỹ thuật soạn thảo văn bản

Soạn thảo văn bản, một công việc dễ bị chê hơn khen, bởi một lẽ không phải "lời nói gió bay" mà là "giấy trắng mực đen", và để khỏi "mũi tên đã bắn ra rồi, sao còn thu lại được", người soạn thảo văn bản cần tích lũy kinh nghiệm thực tế, trao dồi và nâng cao kiến thức, hơn nữa cần cập nhật văn bản theo sát chủ trương đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.
Đăng nhập để bình luận