Đổi mới giáo dục

Thực hiện công văn số 12411/GDTH ngày 31 tháng 12 năm 2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về kế hoạch bồi dưỡng cán bộ quản lí giáo dục, giáo viên cấp Tiểu học năm học 2003 2004, Dự án Phát triển Giáo viên Tiểu học - Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức biên soạn tài liệu Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và đổi mới quản lí giáo dục tiểu học. Cuốn sách tập hợp các bài viết của lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các nhà khoa học, các chuyên gia thuộc lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lí và giáo viên tiểu học.

Từ khóa: hướng dẫn dạy học, tài liệu trợ giảng, đổi mới giáo dục, sáng kiến kinh nghiệm, kinh nhiệm giảng dạy, chất lượng giáo dục

pdf 103 trang | Chia sẻ: tailieu_cdk | Ngày:30/08/2013 | Lượt xem:211 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận