Ebook Thắp ngọn đuốc hồng - NXB Tổng hợp TP.HCM

Ebook "Thắp ngọn đuốc hồng" nhắm đến việc cung cấp những hiểu biết cơ bản về phật giáo trên tinh thần vận dụng một cách thiết thực vào chính cuộc sống hằng ngày. Mục đích chính của ebook là nhắm đến việc hướng dẫn đời sống tinh thần cho lớp trẻ.

Từ khóa: Châm ngôn cuộc sống, Ý nghĩa cuộc sống, Học làm người, Triết lý cuộc sống, Kỹ năng sống, Thắp ngọn đuốc hồng

pdf 211 trang | Chia sẻ: tailieu_cdk | Ngày:31/03/2015 | Lượt xem:370 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận