Ebook Thế giới nhiếp ảnh kỹ thuật số - NXB Trẻ

Ebook "Thế giới nhiếp ảnh kỹ thuật số" nhằm giúp bạn đọc nắm được những khái niệm về nhiếp ảnh kỷ thuật số, thế giới ảnh kỹ thuật số ngày nay, nền tảng của việc xử lý hình ảnh kỹ thuật số, nguyên lý của máy ảnh kỷ thuật số, các loại máy ảnh kỷ thuật số và các yếu tố kỹ thuật, số hóa hình ảnh không cần máy ảnh số, các phương tiện lưu trữ và truyền tải hình ảnh, các định dạng tập tin hình ảnh kỷ thuật số, thế giới vô tận của kỹ xảo, các nguyên tắc hoạt động của máy in, nhiếp ảnh và Internet.

Từ khóa: Kỷ thuật nhiếp ảnh, Kỹ thuật số, Nhiếp ảnh kỹ thuật số, Thế giới nhiếp ảnh kỹ thuật số, Kỹ thuật chụp ảnh, Máy ảnh kỷ thuật số

pdf 263 trang | Chia sẻ: tailieu_cdk | Ngày:04/09/2014 | Lượt xem:211 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận