Ebook Tự học dương cầm: Tập 1 - Nhà sách Khai Trí

Ebook Tự học dương cầm với 2 quyển. Dưới đây là quyển 1 dành cho trình độ khởi đầu học Dương cầm, học các âm thể, từ âm thể, không có dấu biến đổi đến các âm thể có hai dấu giáng hay 2 dấu thăng.

Từ khóa: Tự học dương cầm, Lý thuyết âm nhạc, Nhạc cụ phương Tây, Nhạc cụ có phím, Mẹo học đánh đàn, Dạy học dương cầm

doc 15 trang | Chia sẻ: tailieu_cdk | Ngày:03/09/2014 | Lượt xem:338 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận