Giáo trình Âm nhạc - NXB ĐH Sư phạm

Giáo trình này được xây dựng trên cơ sở giúp cho giáo sinh đọc nhạc từ dễ đến khó, qua đó lĩnh hội và áp dụng lý thuyết âm nhạc. Giáo trình chủ yếu cung cấp những kiến thức cần thiết nhất về lí thuyết nhạc, một số kiến thức về thường thức âm nhạc và phương pháp giảng dạy âm nhạc trong các trường tiểu học. Giáo trình gồm ba nội dung cơ bản: Phương pháp đọc và ghi chép nhạc, thưởng thức âm nhạc và phương pháp dạy âm nhạc.

Từ khóa: Giáo trình Âm nhạc, Tác dụng của âm nhạc, Phương pháp dạy âm nhạc, Phương pháp ghi chép nhạc, Thường thức âm nhạc, Tiết tấu nhạc

pdf 205 trang | Chia sẻ: tailieu_cdk | Ngày:28/08/2014 | Lượt xem:240 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận