Giáo trình Biên mục mô tả - Vũ Văn Sơn

Giáo trình Biên mục mô tả do Vũ Văn Sơn biên soạn là tài liệu giảng dạy chính cho ngành Thông tin - Thư viên trên cả nước. Nội dung giáo trình đề cập đến những quy định chung và chủ yếu nhất về qui tắc biên mục, cách mô tả tài liệu như mô tả tài liệu là sách, mô tả tài liệu là ấn phẩm định kì, báo cáo khoa học,... sẽ mô tả như thế nào. Tham khảo nội dung giáo trình để hiểu rõ các qui tắc mô tả tài liệu trên.

Từ khóa: Biên mục mô tả, Giáo trình biên mục mô tả, Qui tắc biên mục, Kiểm soát thư mục, Công cụ thư mục, Phương pháp mô tả thư mục

pdf 292 trang | Chia sẻ: tailieu_cdk | Ngày:04/09/2014 | Lượt xem:238 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận