Giáo trình Kỹ thuật số hóa tài liệu

Chương này sẽ trình bày về những khái niệm và thuật ngữ cơ bản ảnh hưởng của độ phân giải, số bit và độ nén đến chất lượng ảnh; các đặc tính của văn bản và những yếu tố khác ảnh hưởng đến quá trình chuyển đổi chất lượng và lựa chọn cho quá trình số hoá. Mời các bạn tham khảo.

Từ khóa: Kỹ thuật số hóa tài liệu, Giáo trình Kỹ thuật số hóa tài liệu, Quét ảnh chụp, Số hóa tài liệu, Nghiệp vụ thư viện, Tạo siêu dữ liệu

pdf 283 trang | Chia sẻ: tailieu_cdk | Ngày:29/08/2014 | Lượt xem:231 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận