Giáo trình lý thuyết thống kê - Nguyễn Hoàng Oanh (chủ biên), Nguyễn Văn Thạch

Giáo trình lý thuyết thống kê do Nguyễn Hoàng Oanh (chủ biên) và Nguyễn Văn Thạch biên soạn được dùng làm tài liệu giảng dạy và học tập cho học sinh bậc THCN, ngành kinh tế. Giáo trình cũng có thể làm tài liệu tham khảo bổ ích cho cán bộ quản lý ở các cơ quan, doanh nghiệp và cho những ai quan tâm đến lĩnh vực này. Mời bạn đọc tham khảo.

Từ khóa: Lý thuyết thống kê, Giáo trình Lý thuyết thống kê, Phân tích thống kê, Dự đoán thống kê, Biểu đồ thống kê, Số liệu thống kê

pdf 70 trang | Chia sẻ: tailieu_cdk | Ngày:03/09/2014 | Lượt xem:242 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận